Nők, édesanyák a sportban – Szocsi 2014 fotópályázat

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A Magyar Olimpiai Bizottság és a MOB Nők a Sportban Bizottsága a 2014. évi Szocsi Téli Olimpiai Játékok alkalmából művészeti pályázatot hirdet a Procter & Gamble (P&G) támogatásával.

A pályázat a téli olimpiai játékokra és az azon részt vevő női sportolókra kí­vánja felhí­vni a figyelmet, egyben a sportolók mögött álló édesanyák kitartó támogatása, elkötelezettsége és odaadása előtt tisztelegve.

Pályázati kategóriák
I. Fotó
Pályázati anyag:
– A pályamű olyan művészi szí­nvonalú fotó, amely megörökí­ti a versenyszerűen vagy nem versenyszerűen sportoló gyermek(ek) vagy felnőtt(ek) – korosztályi korlátozás nélkül – és édesanyjuk közötti interakciót, érzelmeket, szurkolást, támogatást a sportoláshoz, ezen belül a téli sportokhoz kötötten.
– A fotók lehetnek dokumentarista jellegűek (valamilyen sportversenyen, edzésen készült fotók), vagy beállí­tottak.
Részvételi feltételek:
– A pályázaton minden 18. életévét betöltött hivatásos és amatőr fotós indulhat.
– Egy pályázó legfeljebb 5 db, fekete-fehér vagy szí­nes, digitális saját fotóval pályázhat. A digitális fotókat minimum 5 megapixel felbontásban, jpg formátumban kell beküldeni DVD-n vagy USB adathordozón. Különleges művészi indok esetén papí­rkép is elfogadható, melynek legkisebb mérete: 30 x 40 cm. 3-6 képből álló sorozat egy képnek számí­t. Sorozat esetén az egyes képek legkisebb mérete: 24 x 30 cm.
– Az adathordozón fel kell tüntetni a pályázat cí­mét (“Nők, édesanyák a sportban – Szocsi 2014 pályázat”) és a pályázó nevét. A digitális fotók fájlnevét a következő formában kell megadni: SAJíT NéV_FOTí“ CíME_FOTí“ SORSZíMA 1-5-ig.jpg. Papí­rkép esetén a fotó hátoldalán olvashatóan fel kell tüntetni a pályázat cí­mét, a pályázó nevét és a fotó cí­mét valamint sorszámát 1-5-ig. Sorozat esetén a sorozat tagjait ugyanazon sorszámmal kell jelölni.
– A kép tartalmi elemeinek a módosí­tása, montázs, a képelemek eltávolí­tása vagy beillesztése nem elfogadható.
– Csak a pályázati kií­rásnak megfelelő fotók kerülnek elbí­rálásra.

II. Képzőművészet
Pályázati anyag:
– A pályamű olyan autonóm alkotás (szobor, festmény, grafika, kisplasztika stb.), amely a nők szerepét mutatja be a sportban a téli olimpia szellemében.
Részvételi feltételek:
– A pályázaton minden 18. életévét betöltött személy indulhat.
– Egy pályázó legfeljebb 2 db alkotással pályázhat.
– Az alkotás maximum 2×1 méteres lehet, és olyan technikával készült, amely biztonságosan csomagolható és szállí­tható.
– Csak a pályázati kií­rásnak megfelelő alkotások kerülnek elbí­rálásra.

Pályázati dí­jazás
– Mindkét kategóriában a zsűri által kiválasztott legjobb két-két pályázó pénzjutalomban részesül (1. hely: nettó 150 000 Ft, 2. hely: nettó 100 000 Ft), a kategóriánkénti harmadik helyezett értékes tárgyjutalomban részesül. A pénzjutalmakat a kií­rók számla ellenében utalják a nyertes pályázók bankszámla számára.
– A kií­rók fenntartják maguknak a jogot, hogy az értékelő bizottság javaslatai alapján a pályadí­jakat megoszthassák, átcsoportosí­thassák, vagy az elvártnál alacsonyabb művészi szí­nvonal esetén egyáltalán ne í­téljék oda.

Pályázat beadásának határideje és értékelése, eredményhirdetés
– A beérkezett pályaműveket a MOB által felkért zsűri tagjai értékelik.
– FOTí“ kategória: a pályázati anyagokat 2014. január 24-én 16 óráig kell eljuttatni a MOB irodába, név, telefonszám és e-mail cí­m megadásával. A nyertes pályázókat a kií­rók január 31-ig e-mailben értesí­tik.
– KéPZŐMÅ°VéSZET kategória: a pályázati anyagokat 2014. március 3-án 16 óráig kell eljuttatni a MOB irodába, név, telefonszám és e-mail cí­m megadásával. A nyertes pályázókat a kií­rók március 12-ig e-mailben értesí­tik.
– A pályamunkákat az alábbi cí­mre kérjük elküldeni:
Magyar Olimpiai Bizottság
1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.
Személyes leadás munkanapokon 9.00-16.00 óra között

Egyéb feltételek és szerzői jogok
Nevezési dí­j nincs.
Egy alkotó több kategóriában is indulhat.
A MOB és a MOB Nők a Sportban Bizottsága által kií­rt hasonló témájú pályázaton korábban már nevezett műveket beküldeni nem lehet.
A pályaműveket kiállí­tásra alkalmas állapotban kell beadni.
Pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan:
– elfogadja a pályázati feltételeket;
– nyilatkozik, hogy az általa benyújtott pályamunka saját eredeti alkotása, szerzői joga őt illeti, a benyújtott fotókon szereplők beleegyezésével rendelkezik, továbbá a benyújtott pályamunka más személyiségi jogait nem sérti;
– elfogadja, hogy a kií­rók csak azokat a pályamunkákat értékelik, melyek megfelelnek a pályázati feltételeknek, illetve elérik az általuk elvárt művészi szintet;
– hozzájárul, hogy a kií­rók és a pályázat támogatója, a P&G a pályamunkákat – a szerző megjelölésével – saját kommunikációjában illetve kiállí­tások alkalmával népszerűsí­tés érdekében térí­tésmentesen használja akár a pályázat zárása után is.
www.mob.hu

Share.

About Author

Admin