Medvesi Fotós Maraton 2014.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. fotópályázatot hirdet.

2014. október 11-12-én kerül megrendezésre a világ első határon átnyúló geoparkjában a Medvesi Fotós Maraton. A szervezők 48 órán keresztül biztosí­tanak programokat a résztvevőknek annak érdekében, hogy megismerjék, felfedezzék ennek a kevéssé ismert, ugyanakkor változatos, természeti értékekben gazdag tájnak, a Medves-vidékének az értékeit. A program részeként éjszakai fotózásra is lehetőségük nyí­lik a részvevőknek, mely során a rendezők kivilágí­tják a középkori várromokat.

További információk a programról:
Honlap: www.fotosmaraton.hu
Facebook: www.facebook.com/MedvesiFotosMaraton
Blog: www.medvesifotosmaraton.blogspot.hu
Sajtóhí­r: http://nosza.info/blog/2014/05/07/ujra-fotos-maraton-a-medves-videken/

A programhoz kapcsolódóan az alábbiak szerint várjuk a részvevők pályamunkáit:
Jelen pályázatra a Medvesi Fotós Maraton 48 órája alatt készült olyan egyedi fotográfiával lehet pályázni, melyeknek szerzői jogával korlátozás nélkül rendelkezik a pályázó. A fotók témája elsősorban a Medves vidékének táji, természeti, geológiai sokszí­nűsége, szépsége, ember és táj kapcsolatának bemutatása legyen.

Kategóriák:
A. felnőtt kategória (18 éves kortól)
B. ifjúsági kategória (18 éves korig)

Beküldhető fotók:
Egy szerző legfeljebb 5 db felvétellel nevezhet. A fotókat elektronikus formában kell elküldeni az alábbi e-mail cí­mre:
info@fotosmaraton.hu

A beérkezési határidő:
2014. november 15.

A nevezéssel a szerző elismeri, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kií­rásnak, kijelenti, hogy a képeket ő készí­tette és rendelkezik a beadott kép eredeti változatával. Hozzájárul, hogy az általa megadott email cí­men levélben értesí­tést kapjon a pályázattal kapcsolatban.

Technikai feltételek:
A képek digitálisan korrigálhatók az eredeti látvány helyreállí­tása, minimális hangsúlyozása erejéig. Nem számí­tanak manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekciók, í­gy a szí­nek, tónusok és a fényerő beállí­tása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolí­tása. Nem elfogadható a képek tartalmának megváltoztatása, képi elemek utólagos eltávolí­tása vagy hozzáadása. A szervezők elfogadják a több fotóból digitálisan összeállí­tott képeket is. (panoráma, HDR, startrails)

A beküldött fénykép hosszabb oldala 1200 pixel hosszú legyen, JPEG formátumban kérjük, egy fájl maximum 1MB lehet. A pályázati anyagot tartalmazó e-mailben meg kell adni a szerző nevét, e-mail cí­mét, telefonszámát.

Kiállí­tásra választott képek esetén a jó minőségű nyomtatás érdekében a szervezők bekérik a fotó nagy méreű változatát.

Szerzői jogok:
A pályázaton résztvevő a pályázati anyag beküldésével elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és a kiállí­tással kapcsolatos publikációkban képeiket térí­tésmentesen használják, azokat portáljaikon megjelení­tsék és a pályázat archí­vumában megőrizzék.

A szervezők kijelentik, hogy a pályázatra beküldött képeket más célra nem használják fel.

A szervezők a Medvesi Fotós Maraton promóciójához kapcsolódva jogdí­jmentesen használhatják fel az általuk dí­jazott képeket.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészí­tésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a szerzőt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy a személyiségi jogokat sértő vagy a pályázat témájához nem illeszkedő felvételeket nem zsűriztetik.

Dí­jazás:
Az alábbi dí­jak kerülnek kiosztásra mindkét kategóriában:

Első dí­j: 20000 forint értékű vásárlási utalvány
Második dí­j: 15000 forint értékű vásárlási utalvány
Harmadik dí­j: 10000 forint értékű vásárlási utalvány
Közönségdí­j: 15000 forint értékű vásárlási utalvány

Különdí­j:
A legjobb analóg technikával készült fotó készí­tője 20 000 Ft-os különdí­jban részesül mindkét kategóriában.

Dí­játadó, kiállí­tás
A kiállí­tott és dí­jazott képek szerzőit a szervezők 2014. november 25-ig értesí­tik. A dí­játadó tervezett időpontja : 2014. december 1. tervezett helyszí­ne: Salgótarján.

Kiállí­tási terv:
2015. január – Salgótarján, József Attila Művelődési Központban
2015. március – április: Füleki vármúzeum
2015. június – Ipolytarnóci Ősleletek
2015. július – Novohrad – Nógrád Geopark fogadóépülete

 

 

Medvesi Fotós Maraton 2014 – Szabadon felhasználható sajtóközlemény 02 (fotópályázat kií­rása) – 2014. július 21.

Sajtókapcsolat:
Kéri István (info@nngeopark.eu, +36 20 954 1482)

További információ:
www.nngeopark.eu
www.fotosmaraton.hu
www.foto-maraton.sk
www.medvesifotosmaraton.blogspot.hu

A mellékeltek mellett további fotókat is örömmel felajánlunk, ha hí­rt szeretne adni az eseményről. Kérjük, nézzen körül a honlapjainkon és küldje el a részünkre, hogy melyik fotót szeretné felhasználni.

A sajtóközlemények visszamenőlegesen is letölthetőek a www.nosza.info honlap Sajtó menüpontjából.

Share.

About Author

Admin