Küldj 1 képet!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum digitális fotó- és dokumentumgyűjtő pályázata

Van egy első világháborús régi, családi fotója, értékes emléke, melyet szí­vesen megosztana másokkal is? A Magyar Mezőgazdasági Múzeum a 100 éve kirobbant I. világháborúra emlékezve „Küldj 1 képet! – Az első világháború és a falu” cí­mmel pályázatot hirdet, melyre várják a parasztság és a vidék első világháborús szerepvállalásáról, a fronton és a hátországban élők mindennapjairól beküldött, digitalizált fényképeket és dokumentumokat.

A dokumentumgyűjtő felhí­vás arra szeretné ráirányí­tani a figyelmet, hogy az agráriumot, illetve a vidéken élőket, hogyan érintette a háború, hiszen mí­g a parasztság, a gazdák és fiaik a fronton szolgáltak, az otthon maradt asszonyok, gyermekek és idős szülők erejüket megfeszí­tve igyekeztek helytállni a hátországban. A pályázat legfőbb célja ezen háborús emlékek megosztása, a rejtett relikviák újrafelfedezése, továbbá a múzeum emlékanyagának gyarapí­tása.

A digitalizált képeket és dokumentumokat a pályázók a www.kuld1kepet.hu weboldalra tölthetik fel, a hozzájuk kapcsolódó adatokkal, személyes történetekkel együtt. A dokumentumok feltöltése előzetes és egyszeri regisztrációhoz kötött. A képek elhelyezését és adatolását témabontás segí­ti. Egy beküldő több fényképpel, dokumentummal is pályázhat.

A feltöltött digitális tartalmat a pályázat lezárultával muzeológusokból és szakértőkből álló bizottság értékeli. Az első három helyezett, továbbá a közönségdí­jas dokumentum beküldője családi belépőt nyer, valamint ajándék- és könyvjutalomban részesül.

A pályázat 2014. október 15-én zárul. A teljes pályázati kií­rás és bővebb információ a www.kuldj1kepet.hu oldalon olvasható.

A program megvalósí­tását az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja.

Feltöltés:www.kuld1kepet.hu

Share.

About Author

Admin