IV. Óbudai Fotótárlat

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2019-ben negyedik alkalommal hirdeti meg fotópályázatát.

Az előző három évben több száz résztvevővel, ezernyi beküldött képpel és az Esernyős Galériában rendezett sikeres kiállí­tásokkal kezdődött program tovább folytatódik. A tavalyihoz hasonló feltételekkel, magas pénzdí­jakkal meghirdetjük új fotópályázatunkat, melynek cí­me: Itt és most. í“buda jelen időben.

í“buda-Békásmegyer Budapest III. kerülete. Százharmincezer embernek ad otthont, sokszázezren mennek át rajta nap, mint nap. Ezek az emberek látják egymást, miközben őket is látják, összekeveredik a látó és a látott szerepe. Mindenki lát és látszik, teszi a dolgát, mindenki csinál valamit, és vannak, akik ezeket a dolgokat, embereket, helyzeteket, eseményeket, tárgyakat és épületeket lefényképezik. Ez utóbbiak, akik megörökí­tenek, a sikerült képeiket beküldik erre a fotópályázatra, s az Esernyős Galéria falán egyszer csak ott lesz í“buda ma. Illetve tegnap és tegnap előtt, mert nincs jelen idejű fénykép, minden kép pillanata után jön egy újabb pillanat és az után is. Amit most leí­rok, azt sem most í­rom, mert már leí­rtam… Szóval bonyolultnak látszik, de mi ezúttal mégis olyan képeket kérünk, melyek az utolsó egy évben készültek (MOST) és í“buda-Békásmegyeren (ITT).

A pályázat az eddigiekhez hasonlóan idén is nyitott, nyilvános, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek a www.obudaitarlatok.hu/fototarlat honlapon. Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal fogadunk el, mely a honlapon lesz elérhető 2019. május 6-tól kezdődően. A képek feltöltése is a honlapon keresztül történik a meghirdetett időben. A feltöltött, és a zsűri által kiállí­tásra kiválasztott képek nagyí­tásait a kií­ró fél – a nyomtatásra alkalmas nagyméreű digitális fájlok alapján – vállalja.

Versenyen kí­vül – az eddigiekhez hasonlóan – ismét meghí­vást kapott öt fotóművész, hogy képeikkel szerepeljenek a kiállí­táson.

DíJAZíS
A pályázat kií­rója által felkért szakmai zsűri az első három helyezett fotót, vagy kollekciót dí­jazza. A kiosztásra kerülő dí­jak összértéke nettó 550.000 Ft, a következő megoszlásban:

Első dí­j 300.000 Ft
Második dí­j 150.000 Ft
Harmadik dí­j 100.000 Ft

Különdí­j kiadható, ennek értéke 150.000 Ft

A PíLYíZíS MENETE
1. Regisztráció honlapon, nevezési lap kitöltése.
2. Nagyméreű jpeg képek feltöltése (technikai követelményeket lásd: Pályázati feltételek, határidők: Pályázati naptár szerint.)
3. Analóg vagy archaikus képek postázása vagy személyes átadása a megadott cí­men, a nevezési lap kitöltése után. (határidők: Pályázati naptár szerint.)
PíLYíZATI FELTéTELEK
Szerzőnként maximum 10 db analóg vagy digitális, illetve digitalizált felvétel küldhető be jpg formátumban. Az analóg képek mérete nincs korlátozva. Beküldhető sorozat is, melyet a zsűrinek jogában áll megbontani. A sorozat egy képnek számí­t.

A pályázó vállalja, hogy a digitális fájlokat feltölti a szerverre. Továbbá vállalja, hogy a bekért képek mellé egyidejűleg csatolja nevét, elérhetőségét, a képek technikai adatait, a képek leí­rását a nevezési lap pontos kitöltésével. A képek adatait csak az informatikusok ismerik, a zsűrizés végéig a szerzők anonimek maradnak.
Eleve digitális, vagy az eredeti pozití­vról, negatí­vról, diáról szkennelt nagyméreű, sRGB szí­nterű, legjobb minőségben elmentett JPEG állományt kérünk. A digitális kép-file mérete minimum: 3 megabyte, maximum 20 megabyte lehet.

A képfájlok elnevezése: szerző, képcí­m, dátum: max. 40 karakter, ékezetek, szóközök nélkül, kisbeűvel (pl. toth_norbert_aquincum_20170205).

A szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket, s hozzájárulnak, hogy a kiállí­tásba beválogatott képeik a katalógusban, az óbudai sajtótermékekben és a későbbi óbudai szabadtéri helyszí­neken megvalósí­tandó kiállí­tásokon megjelenjenek.

A pályázaton a www.obudaitarlatok.hu/fototarlat/nevezesi-lap menüpont alatt kitöltött nevezési lappal lehet részt venni.

Egy pályázónak csak egyszer szükséges a nevezési lapot kitöltenie! A nevezési lap kitöltése után, a küldés gomb megnyomását követően, egy új ablakban max. 10 képet tud a rendszerbe feltölteni.

A nevezési lap beküldésével a pályázó egyben nyilatkozik arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, továbbá, hogy beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kií­rásban szereplő feltételeknek.

Nevezési dí­j nincs.

Kizárólag a honlapon keresztül szabályosan feltöltött, vagy a személyesen átadott kitöltött nevezési lappal rendelkező fotók vesznek részt a pályázati értékelésben.

SZERZŐI JOGI KéRDéSEK
A pályázatra beküldött valamennyi kép a szerzői jogvédelem hatálya alá tartozik. Kizárólag a beadó által készí­tett, annak valamennyi, jogszabályokban meghatározott kritériumának megfelelő kép szerepelhet a pályázaton. Az alkotók felelősek az általuk beadott kép minden jogi vonatkozásában.
A pályázaton résztvevők nevezésükkel hozzájárulnak képeik kiállí­tásához, a katalógusban és a kiállí­tást propagáló minden egyéb elektronikus és nyomtatott publikációkban, valamint a pályázat archí­vumában való térí­tésmentes megjelenéséhez. Minden egyéb utólagos képfelhasználás külön, egyedi szerződés nyomán történhet csak. A feltöltött képeket a kiállí­tás után törlik a szerverről, a kész képként beadott képeket visszaadják a szerzőknek. A kií­ró által nagyí­ttatott papí­rképek, valamint a három dí­jazott és a közönségdí­jas kép a kiállí­tás után az í“buda-Békásmegyer Önkormányzat által működtetett múzeumban kerülnek elhelyezésre, a szerzők jogainak fenntartásával.

A ZSÅ°RIZéS
A zsűrizés névtelenül, anonim módon zajlik, csak annak végén válik ismertté a pályázók neve. Tí­már Péter fotóművész, Szigeti Tamás fotóriporter, Kincses Károly fotómuzeológus, Horváth András lapszerkesztő és Petrovits íkos, az Esernyős Galéria vezetője a zsűri tagjai. A zsűri az összes képet értékeli, s ezek közül választja ki a kiállí­tásra kerülő hozzávetőleg 80 képet. A helyezési sorrendet és a dí­jakat zárt ülésen döntik el. A zsűri joga és kötelessége, hogy dí­jakat megosszon, esetleg visszatartson. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

PíLYíZATI NAPTíR
A pályázat első meghirdetése: 2018. november 17-én, második emlékeztető 2019. március 10-én.
A regisztráció és a digitális felvételek feltöltésének kezdete 2019. május 6. 0 óra, vége május 26. 24 óra.
Kérünk mindenkit, hogy feltöltését ne hagyja az utolsó nap utolsó órájára.
Zsűrizés: június 1-2.
A kiállí­tási képek nagyí­tása, installálása június 3-tól.
A katalógus szerkesztés lezárása: június 10.
Eredményhirdetés és kiállí­tás megnyitó: 2019. július 2, 17 óra
A kiállí­tás helye: Esernyős Galéria, 1033 Budapest, Főtér 2.
Nyitva tartás: 2019. július 2-től augusztus végéig, 10-20 óra között.

Az Esernyős Galériabeli kiállí­tás zárása után további óbudai szabadtéri helyszí­neken is be szeretnénk mutatni a kiállí­tást.

KAPCSOLAT
Csaplárné Csépányi Andrea
í“buda-Békásmegyer Önkormányzat
1033 Budapest, Fő tér 4.
Tel.: +36 1 4378 553
e-mail: obudai.tarlatok@obuda.hu

Â

Share.

About Author

Admin