Capa-nagydí­j 2018

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ kií­rja a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydí­jhoz kapcsolódó 2018. évi pályázatot azon alkotók munkájának elismeréseképpen, akik kiemelkedő teljesí­tményt nyújtanak a magyar fotográfia területén.

A Capa-nagydí­jat minden évben olyan, a fotográfia bármely ágában dolgozó alkotó kaphatja, aki szakmailag megalapozott múlttal rendelkezik és korábban kiemelkedő tehetségről tett tanúbizonyságot.
A Capa Központ az ösztöndí­jak és a dí­j odaí­télésével is hangsúlyozni szeretné elkötelezettségét a társadalmat gazdagí­tó kreatí­v művek elkészülése mellett. Az ösztöndí­jak és a dí­j az alkotók további fejlődését és jövőbeni kí­sérletezésének előmozdí­tását szolgálja.

A Capa-nagydí­j 2018 elnyerése pályázathoz kötött, jelölésre nincs mód. A dí­jra egyéni alkotók vagy kis létszámú (maximum öt fős) alkotócsoportok jelentkezhetnek. A pályázaton magyar vagy Magyarországon élő külföldi állampolgárok indulhatnak. Alkotócsoportok esetén a pályázók legalább fele kell, hogy megfeleljen ennek a feltételnek.
Pályázni már folyamatban lévő munkával és a munka befejezését felvázoló szinopszissal lehet, amely kitér a munka végső formájára, installálásának tervezett módjára is. A pályázati anyag tartalmazhat ugyan korábban már bemutatott elemeket, de csak olyan pályamű dí­jazható, amely az ösztöndí­j során az eredetitől eltérő koncepció szerint egy új művet hoz létre. A pályázatra olyan pályaműveket és szinopszisokat várunk, amelyek társadalmilag elkötelezett alkotói módokról tesznek tanúbizonyságot.
Olyan anyaggal nem lehet pályázni, amely a Capa Központ anyagi támogatásával jött létre vagy a munka egy korábbi fázisában a Capa Központ anyagi támogatásával már bemutatásra került. Nem dí­jazható olyan sorozat sem, amelynek jogán alkotója más alkotói ösztöndí­jban részesül (például NKA, MMA, MFSZ vagy Pécsi József fotóművészeti ösztöndí­j).
A zsűri a pályázat első szakaszában három ösztöndí­jast választ ki, akik a leadott szinopszisuk alapján folytatják a már megkezdett munkát és erről beszámolnak a zsűrinek. Ezek után, a pályázat második szakaszában a zsűri a három ösztöndí­jas közül választja ki a nagydí­jast.
Az ösztöndí­jasok megnevezése után a három nyertes a Capa-nagydí­j pályázatán részt vevő anyagával más pályázaton nem indulhat a nagydí­j bejelentéséig.
Az ösztöndí­jasok az elkészült munkáikat a Capa Központban rendezett csoportos kiállí­táson személyesen, angolul mutatják be a zsűrinek a nagydí­j átadása előtt. A kiállí­tás előállí­tási költségeire a Capa Központ fedezetet biztosí­t az ösztöndí­j összegén felül.

Részletek, nevezés: http://capa-nagydij.capacenter.hu/

Share.

About Author

Admin