André Kertész fotópályázat 2014.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Szigetbecse Községért Közalapí­tvány fotópályázatot hirdet felnőtt és ifjúsági (18 éves korig) korcsoportban a következő két kategóriában: Portrék, események Szigetbecse vonzáskörzetében, A Csepel-sziget természeti értékei

Szigetbecse Községért Közalapí­tvány fotópályázatot hirdet felnőtt és ifjúsági (18 éves korig) korcsoportban a következő két kategóriában:

1. Portrék, események Szigetbecse vonzáskörzetében: a pályázat célja fotóinkkal közelebb kerülni az emberábrázoláshoz, valamint a településünk vonzáskörzetében zajló események, rendezvények megörökí­tése.

2. A Csepel-sziget természeti értékei: a pályázat célja környezetünk állat- és növényvilágának, természeti értékeinek bemutatása.
Részvételi feltételek: nevezni lehet mindkét korcsoportban és mindkét kategóriában maximum 3-3 db A4-es szí­nes vagy fekete-fehér papí­rképpel. Manipulált kép beküldése a versenyből való kizárást vonja maga után (a művészi koncepcióba illő változtatás nem számí­t manipulációnak). A pályázott fotókat digitálisan is kérjük elküldeni email cí­münkre. Nincs nevezési dí­j. Bárki pályázhat, nemtől, kortól, lakhelytől függetlenül. A pályázott fotók a kií­ró tulajdonában maradnak, s azokat kiállí­tási tárgyként szerepeltethetik.

Pályázat benyújtási határideje: 2014. június 10.

Pályázat benyújtásának cí­me: Szigetbecse Községért Közalapí­tvány 2321. Szigetbecse Petőfi S. u. 34. Email: kerteszandre2014@gmail.com, telefon: 06-30-317-4285, 06-30-391-3325, 24-513-510

A pályázónak jeligét kell választani. Minden fotó hátsó oldalára rá kell í­rni: a választott korcsoportot (felnőtt vagy ifjúsági), a kategóriát, a fotó cí­mét, készí­tésének helyét és idejét, valamint a pályázó által választott jeligét. A fotók mellé lezárt borí­tékban helyezze el a pályázó adatait (nevét, cí­mét, email cí­mét, telefonszámát). A lezárt borí­ték tetejére í­rja rá a jeligéjét.

Dí­jazás:
Felnőtt korcsoportban mindkét kategóriában
I. did: 15 000 Ft értékű ajándékutalvány
II. dí­j: 10 000 Ft értékű ajándékutalvány
III. dí­j: 5000 Ft retake ajándékutalvány

Ifjúsági korcsoportban mindkét kategóriában
I. dí­j: 10 000 Ft értékű ajándékutalvány
II. dí­j: 8000 Ft értékű ajándékutalvány
III. dí­j: 5000 Ft értékű ajándékutalvány

A fenti dí­jakon kí­vül a szponzorok különdí­jakat oszthatnak.
A pályázott fotókból fotókiállí­tás nyí­lik a Petőfi Sándor Művelődési Házban Szigetbecsén.
Az eredményhirdetés és a fotókiállí­tás megnyitójának várható időpontja július 4-e 18.00 óra.
www.szigetbecse.hu

Share.

About Author

Admin