Ösztöndí­jpályázat a Szellemkép Szabadiskolában fiatal fotográfusok számáraű

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A Szellemkép Alapí­tvány pályázatot í­r ki fiatal fotográfusok és teljesen kezdők számára. A sikeresen pályázók elnyerhetik az alapí­tvány 50%-os tandí­jtámogatását a Szellemkép Szabadiskola 2013. februárjában induló fotográfus és filmes képzésére

A támogatást összesen 4 személynek í­tél oda a kuratórium: Pályi Zsófia fotográfus; Fejér János fotográfus, Fuchs Lehel fotográfus, operatőr a Szellemkép Szabadiskola művészeti vezetője.
A jelentkezés feltétele: betöltött 17 év.
A jelentkezők elektronikus úton max 450 KB méreű legfeljebb 15 képből álló portfóliót küldhetnek be, amely őket és az általuk képviselt szakmai tudást reprezentálja. Fekete-fehér és szí­nes anyagot egyaránt elfogadunk. Ugyanakkor linkeket, feltöltőoldal hivatkozásokat és a megadott méretnél nagyobb nézőképeket nem veszünk figyelembe. A pályamunkákhoz rövid szakmai önéletrajzoz kérünk. A beérkezett pályamunkák alapján a kuratórium tagjai válogatnak, majd értesí­tést küldünk azoknak, akiket személyes beszélgetésre és portfólió konzultációra behí­vunk. Az ösztöndí­jak odaí­téléséről ezután döntünk.
Az ösztöndí­j konzultációnk, egyben a felsőbb évfolyamokra jelentkezők számára felvételi is, az érdeklődők számára nyí­lt nap, ahol feltehetik kérdéseiket, alkalmuk nyí­lik betekintést nyerni az iskola módszereibe, megismerkedhetnek az iskola tanáraival, és az egyes szintekre jelentkezők szakmai szí­nvonalát is viszonyí­tani tudják. A konzultáció részben csoportosan, részben egyénileg zajlik.
A pályázat beküldésének határideje 2013. január 24. 14 óra. A kiértékelés és elbeszélgetés a beküldést követően egy héttel lesz, a pályázókkal személyes kapcsolatfelvétel történik.
A beérkező munkákat a következő e-mail cí­mre várjuk: szellemkep.palyazat@gmail.com
(a levél tárgya: Szellemkép Alapí­tvány ösztöndí­jpályázata 2013. tavasz)
http://www.szellemkep.hu

Share.

About Author

Admin