SZIGET 25 – FESZTIVíLTÖRTÉNELEM fényképeken

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A Sziget fesztivál 25 éves történetéből tekinthetők meg Benkő Imre, Csudai Sándor, Fűrész Zsolt, Kálló Péter, Major Kata, Mohai Balázs, Mudra László és Varga Benedek felvételei.

Ezerkilencszázkilencvenhárom óta minden évben néhány napra felbukkan Budapestnél a Duna ví­zéből egy sziget, ahol ugyan vannak szabályok, de mégis egy másik világ kapui nyí­lnak meg: a kor közösségi élményei esszenciális erejűek és a mindennapi élet bizonyos korlátai pedig látótávolságon túlra kerülnek.

Benkő Imre képei finom sűrí­tményei annak az élménynek, amit ez a másik világ jelent. Megfigyeléseit fényképező-, illetve panorámagépével fekete-fehérben rögzí­ti. Nemcsak a közösségi élményeket tárja elénk, hanem az egyéni módon megélt szigetlétet is, annak teljes valójában. A tömegben is valóságos egyedüllétet, a szí­npad mögötti előkészületekben elfáradtak tekintetét, a fesztivál dí­szleteiben létezés pillanatnyi abszurditásait. Nemcsak egy fesztivál sajátosságaiból fakadó, magától értetődő, sok embert mozgató helyzeteket, hanem az ebben való részvétel egyéni megvalósulásait is láthatjuk képein. A fotográfus a hasonlóban mutatja meg az egyénit, a Sziget ezernyi arcát, és mindezt a rá jellemző, mély humanizmussal teszi.

Benkő Imre képeinek szerkezete olyan kiemeléseket és hangsúlyokat is ad, amelyek olykor meglepőek, különösek, gyakran szelí­d humorral átszőttek és mindig jelentésteliek. Szerethetővé lesznek a képeken lévők és kí­váncsiság ébred a nézőkben az önazonosság megtalálását egy-egy csoporthoz való tartozásban megélők iránt. A különböző szubkultúrák, zenei irányzatok rajongói tábora, a különböző nemzetek, generációk képviselői is mind, mind a Sziget egyenrangú lakóiként, résztvevőiként jelennek meg képeken.

A kétezertizenkettőben alakult Rockstar Photographers (2014-től állandó tagok: Kálló Péter (művészeti vezető), Csudai Sándor, Fűrész Zsolt, Major Kata, Mohai Balázs, Mudra László, Varga Benedek, és a koordinátor, Buda Lorina) tehetséges, dí­jakkal kitüntetett fotográfusok csapata, akik megtartva egyéni stí­lusukat, egymás mellett dolgoznak a fesztiválok megörökí­tésén. A hivatalos, a programot dokumentáló fotográfiákat a fesztivál-érzés megannyi közvetlen pillanatának képével ötvözik, í­gy adva teljes képet magáról a ‘fesztiválvilágról’.
A Sziget felszabadult pillanatainak, a féktelen örömnek, a játék felnőttkori varázsának látványos és vibráló megmutatásában a legjobbak. Képeiken a képzelet és a valóság illékony határmezsgyéjét mutatják meg és azt, hogy a lehetséges valósággá válhat. Ők azok, akik, egyszerre nőttek fel a Szigettel és ma, meghatározó médiumokban is foglalkoztatott fotográfusokként, a saját generációjukat, ezáltal szinte önmagukat is fényképezik a történések kellős közepén. A fesztivál erőteljes látványvilágát, az emberi magatartások helyzethez szabott voltát mutatják be, és amikor kell, fittyet hánynak a megszokott szabályokra. A Szigeten minden más, a fényképezés miért is lenne ugyanaz.

Benkő Imre fekete-fehér képei a Sziget fesztivál 1993-2016 közötti időszakát mutatják meg, mí­g a Rockstar Photographers tagjainak szí­nes, dinamikus és vibráló képi világa az elmúlt négy év szigetlétéből válogat.

A kiállí­tás megtekinthető a Capa-központban

2017. július 12. – augusztus 31.
Belépő: 500 Ft (érvényes Sziget 2017 karszalaggal ingyenes)

Share.

About Author

Admin