Somlói Kolos Morasá cí­mű kiállí­tása

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Somlói Kolos Morasá (az ‘örökséget’ szellemi értelemben jelentő jiddis szó) cí­mű kiállí­tása a fényképekhez mint a szellemi értékek és a kulturális örökség fizikai lenyomataihoz való viszonyulásról szól.

A Morasá gondolatát egy konkrét esemény előzte meg – az alkotó saját házának szeméttárolójában kidobásra í­télt, régi családi fényképeket fedezett fel. Nem a saját családjának képeire bukkant rá, hanem mások családi örökségére, akik egykor ugyanabban a lakásban éltek, ahol most ő a családjával. Az ismeretlen örökösök mégsem voltak elég alaposak a családi múltra emlékeztető fényképek megsemmisí­tésekor – a hanyag egyszerűség mozdulatával félbe, negyedbe tépték a képeket. Egy családregény vége hirtelen egy másik családregény kezdete lett.
Nem mellékes e történetből a csoda jelensége, hogy a fényképekre épp egy fotográfiával foglalkozó ember bukkant rá. Somlói Kolos a megsemmisí­téshez való asszisztálás helyett a megmentés gesztusával élt, képalkotói eszközeivel új esztétikai minőségbe, új kontextusba helyezte a megtalált privát fotókat. A kiemelés, rámutatás gesztusa mögött egy megkérdőjelezett értékrend, a család és a képek méltósága áll. A Morasá legalább annyira az értékeinkről és a vágyainkról szól, mint egy ismeretlen család ismeretlen életéről.
évek óta egyre nagyobb az érdeklődés a régi fényképeket gyűjtő digitális archí­vumok, a privát fotógyűjtemények iránt, amelyek mindenki számára elérhetővé váltak. íltaluk birtokba vehetjük a sohasem látott, az elűnt időt, s ebben az odafordulásban a nosztalgián túl benne van a vágy a múlt teljes megismerésére. A múltban készült képek hatalmukba kerí­tenek minket, mert a személyes emlékezet és a rajta keresztül kirajzolódó szubjektí­v történelem fontosabbá vált a hivatalos emlékezetpolitikánál, általuk összeállhat egy alternatí­v történelmi tabló.

Somlói Kolos

Fényképész és grafikai tanulmányait követően a Magyar Iparművészeti Egyetemen tanult vizuális kommunikációt, fotó szakon diplomázott.
Egyéni és csoportos kiállí­tásai mellett a MOME doktori képzésének végzős hallgatója. A fotográfia változó feladata és szerepe, a képeredeti problémaköre, annak vizsgálata, valamint a képkészí­tő, az ábrázolt és a befogadó eggyéválásának fotográfiai jelensége foglalkoztatja. A fényképeknek az utókor képi emlékezésére gyakorolt hatását és szellemi örökséget jelentő értékének válságát vizsgálja. Képeit a digitális és az analóg technika keresztezésével készí­ti, de nem hagyományos módon és hagyományos nagyí­tással, bár kizárólag analóg eszközökkel és technikával.

A kiállí­tás kurátora: Barta Edit esztéta (Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója)
Kiállí­tásszervező: Kollárovics ígnes design- és művészetmenedzser
A kiállí­tás megtekinthető: 2014. május 7-től 30-ig a Tranzit Art Café-ban.

Share.

About Author

Admin