Megnyí­lt Rodolf és Lucien Hervé fotókiállí­tása

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rodolf + Lucien Hervé cí­mmel nyí­lt kiállí­tás a Nemzeti Táncszí­nházban

A közelmúltban Judith Hervé, a világhí­rű, vásárhelyi születésű fotóművész, Lucien Hervé özvegye harminc különleges fotográfiát adományozott Hódmezővásárhely városának. A Budai Várban nyí­lt tárlaton a 20. századi épí­tészeti fotográfia megújí­tója és legnagyobb alakja, valamint fia, a szintén fotós Rodolf 15-15 művét mutatják be.
Lucien Hervé 1910-ben Elkán László néven látta meg a napvilágot Hódmezővásárhelyen. 1918-ban szüleivel Budapestre költözött, majd Bécsben tanult rajzolni. 1929-ben továbbment Párizsba, és ettől kezdve 2007-es haláláig a francia fővárosban élt. 1933-tól divattervezőként, majd 1938-tól fotóriporterként dolgozott. 1949-ben megismerkedett Le Corbusier-vel, a modern épí­tészet meghatározó alakjával, akinek barátja és fényképésze lett. Negyven épí­tészeti folyóirat közölte munkáit, számtalan publikációja, kiállí­tása járta be a világot.
Rodolf Hervé (1957-2000), a világhí­rű fotográfus fia Párizsban született. A fiatal művész 1989 utolsó napjaiban érkezett Magyarországra, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy dokumentálja a rendszerváltás utáni éveket. Magyar kultúrájú külföldiként sajátos szemszögből követte nyomon és rögzí­tette a változás éveit, miközben maga is intenzí­ven részt vett az időszak szubkulturális életében. A űzvonalból örökí­tette meg az átmenet korát, a kulturális underground felszí­nre törésének idejét a tömegkultúra térhódí­tásának előestéjén.
A kiállí­tás augusztus16-ig tekinthető meg.
forrás: Index

Share.

About Author

Admin