Markovics Ferenc: Akasztásra í­télve!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kiállí­tás nyí­lt Markovics Ferenc képeiből, Akasztásra í­télve-cí­mmel.

“Valamikori, gimnazista, zsendülő éveim a régi, klasszikus, „magyaros iskola” révült tiszteletében teltek. De már ez idő tájt is átkandikáltam néha más területekre, rokonszenvvel figyeltem a kí­sérletező kedvűek munkásságát, s megpróbálkoztam hasonló törekvésekkel. A filmgyári évtizedek kötelező gyakorlatain túl rendre bemutattam a szabadon választott produktumokat: jelenetfotókat, szí­nészportrékat stb. Ezeket szí­vesen használták a forgalmazók a filmek propagandájához. íšjságcsináló tevékenységemben szintén alkalmaztam friss, új elemeket.
Az analóg-digitális korszakváltás semmilyen megrázkódtatást nem okozott, az új technika előnyeit folyamatosan igyekszem kipuhatolni és felhasználni. Mindkettő sikerültebb darabjaiból közszemlére bocsátok néhányat. A Pánsí­pos önarckép abból az időből származik, amikor válogatott, csiszolt elmék űnődtek-vitáztak arról, hogy árucikk-e a kultúra?” í­rta magáról legutóbb a művész.

Helyszí­n: Artphoto Galéria
Budapest, XI. ker, Bartók Béla út 30.
Látogatható: 2014. június 30-ig.

Share.

About Author

Admin