Hermann Ildi: Hátraarc kiállí­tása – Portrék a Saul fia cí­mű film forgatásáról

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hermann Ildi fotográfus a Saul fia cí­mű film forgatása alatt – Nemes Jeles László rendező és Erdély Mátyás operatőr koncepciója alapján – portrékat készí­tett a film szereplőiről. A kiállí­tás 2015. november 22. – 2016. január 3. között tekinthető meg a Mai Manó házban.

A nemzetközi szí­nészgárdáról csakúgy készültek képek, mint a statisztákról. Ezek a fotográfiák a forgatás szüneteiben, köztes időben, különös határmezsgyén készültek. A szí­nészek nem játszanak éppen, de a szerepüket még nem hagyták el és az sem hagyta el őket. Ők maguk és a filmbeli énjük eggyé válva néz a kamerába. A portrék í­gy utat nyitnak a múlt irányába, a szerepek szerinti valóságba, ugyanakkor egy teremtett-konstruált világban, a film szí­nterében is léteznek. Különös erejük többek között ennek a kettősségnek a művészi megörökí­téséből fakad.
A kiválasztott harmincegy, szinte életnagyságú portré alkotta kiállí­tást három olyan archí­v felvétel egészí­ti ki, amelyeknek a negatí­vjait az Auschwitz-Birkenau íllami Múzeumban őrzik. A film egyik jelenetében az egyik Sonderkommandós egy fényképezőgéppel az ajtónyí­láson keresztül készí­ti el ezt a néhány felvételt, amelyeket aztán szerencsésen el is tudnak rejteni, mint ahogyan az a valóságban is történt 1944 nyarán.
A kiállí­táson részletek láthatók azokból a szövegekből is, amelyeket auschwitzi foglyok és Sonderkommandósok í­rtak és elrejtettek. „Kedves megtaláló, keress mindenütt, minden kupac földben. Tucatjával ásták el itt a dokumentumokat, az enyémeket és másokét is, fényt derí­tenek ezek mindenre, ami itt történt.”
A képek készí­téséhez kiindulásul a La grande terreur en URSS 1937-1938 cí­mű fotóalbum szolgált. A halálraí­téltek portréiból összeállí­tott könyv mélyen megindí­tó képei gyakran néhány órával az í­télet végrehajtása előtt készültek. Tomasz Kizny lengyel fotográfus három éven át tartó kutatásának eredményeként létrejött kötet mérföldkő a XX. századi történelem e sötét korszakának feltárásában.
A kiállí­tás a forgatás alatt készült portrék, az archí­v felvételek és az eredeti szövegrészletek egységbe rendezésével direkt módon és áttételesen is reflektál a filmre. A fotók ugyanolyan 35 mm-es nyersanyagra készültek, mint amire a filmet forgatták. A portrék, mint tükörképek, szinte lebegve veszik körül a látogatót, aki számára nem választható a kí­vülmaradás, nem kerülhető el a szembenézés.
Hermann Ildi fotográfiáinak bemutatásával a Mai Manó Ház fontos projektet hozott létre. A Csizek Gabriella kurátor által összeállí­tott kiállí­tási anyag: a portrék, az archí­v felvételek és a kí­sérő dokumentumok Budapestről indulva sok helyen bemutatkoznak majd a nagyvilágban, a fotográfia eszközrendszerével segí­tve az intenzí­v emlékezést és hozzájárulva a film hazai és nemzetközi ismertségéhez.
Csizek Gabriella, kurátor

A fotográfusról
Hermann Ildi (1978) a kortárs fotográfia élvonalába tartozó fiatal művész.
Ismertté a Nyaralók cí­mű sorozata (2OO6) tette, amelyben a szocializmus ví­kendház kultúrájának napjainkban is fellelhető jelenlétét dokumentálta. Az NHL cí­met viselő szériát (2OO7) betegségéről készí­tette, amely pár hónappal kislánya születése után lett nyilvánvalóvá számára. E sorsfordí­tó időszak higgadt és erős képei kettejük párhuzamos változásainak megható dokumentumai. A gyógyulás után Lányaink cí­mmel készí­tett fotósorozatot (2O12), amelynek képei úgy mesélnek a gyermeklétről, hogy közben sokat elmondanak arról a XXI. századi valóságról, amelyben felnőtté válásukat élik.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen szerzett MA-t fotográfia szakon, előtte az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-művelődésszervezés szakát végezte el.

2012-ben a Lucien Hervé és Rodolf Hervé dí­j odaí­télésekor a zsűri különdí­ját kapta Nyaralók c. sorozatáért. 2011-ben a Dunaújvárosi Fotóbiennálé fődí­ját nyerte el. Volt Pécsi József fotóművészeti ösztöndí­jas, kapott NKA alkotói ösztöndí­jat.
Szakmai tevékenységét a kezdetektől meghatározza, hogy 2OO2-től standfotósként dolgozik filmforgatásokon (Alberto Negrin: Perlasca – Egy igaz ember története, Schilling írpád: Határontúl, Bogdán írpád: Boldog új élet!, Csáki László: A tücsök és a hangya, Peter Greenaway: The Tulse Luper’s suitcases).

Számos egyéni és csoportkiállí­táson vett részt. Munkái magyar és külföldi fotóalbumokban jelennek meg.

Megtekinthető:
2015. november 22. – 2016. január 3.
hétköznap 14 és 19 óra, hétvégén 11 és 19 óra között.

íœnnepnapokon zárva.
Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
1065 Budapest-Terézváros, Nagymező utca 20.
Mobil: +36 30 505-0455
Telefon: +361 473-2666
Fax: +361 473-2662
maimano@maimano.hu

Share.

About Author

Admin