EMLÉK és MÅ° | Toldi Fotógaléria, 1981

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Szerencsés János – Tamási Péter – Kardos Sándor / Lugosi Lugo László – Szalai Tibor / Vincze László – Lovas Ilona / Nagy Tamás – Lennert Géza – Agnes Rodier (Rodier ígnes) – Birkás íkos – Hajas Tibor

A Toldi mozi Budapest belvárosának egyik kultikus jelentőségű mozija, ahol a hetvenes évek közepétől a korabeli hivatalos kultúrpolitika által nem mindig támogatott, jó esetben űrt, ám néha tiltott események zajlottak, filmvetí­tések, viták, beszélgetések, filmklubok. Ennek a művészmozinak a vasfüggönyön í­gy-úgy átjutó filmek, hí­rek, kiadványok, zenék révén kialakult egy törzsközönsége, ez adta a mozi alagsorában megnyí­ló galéria rendszeres látogatóit, sőt részben az alkotóit is.

Az első Toldi Galéria 1975 áprilisában nyí­lt, és betiltásáig, 1976 októberéig üzemelt. A kor ama képző- és fotóművészeinek jelentett nem túl nagy, mégis fontos bemutatkozási helyet, akik egyáltalán nem, vagy csak nehézségek árán jutottak kiállí­tási lehetőséghez.
Harmincnégy alkotó állí­tott itt ki, kezdetben havonta, majd háromnaponta követték egymást a megnyitók.
A galéria második korszaka – már Toldi Fotógaléria néven – 1981-ben kezdődött, és még ugyanennek az évnek a végén, egy betiltott kiállí­tással egyszer s mindenkorra véget is ért. Keletkezésének és működésének minden részletében rendhagyó volt, sőt egy-két szempont szerint akár törvénytelen is. Reha György szervezésében, Tí­már Péter művészeti vezetésével és közreműködésével, Jerger Kriszta kiállí­tásrendezői tevékenységével 8 (+ 1) olyan kiállí­tást rendeztek itt, melyek már a saját korukban sem elégedtek meg az elfogadott tendenciák ismételgetésével, hanem progresszí­v utat jelöltek ki az akkori kortárs fotográfiában.
Szerencsés János, Tamási Péter, Kardos Sándor és Lugosi Lugo László Horus Archí­vuma, Szalai Tibor és Vincze László, Lovas Ilona és Nagy Tamás, Lennert Géza, Agnes Rodier, Birkás íkos és (plusz egyként) Hajas Tibor betiltott, s a galéria végét is jelentő munkái – e kiállí­tássorozat stí­lusban és témában egyaránt heterogén anyagának közös vonása volt a szabadság; nem csupán politikai értelemben, hanem a művészeti konvenciók tekintetében is.

A műcsarnokbeli kiállí­tás a Toldi Fotógalériának kí­ván EMLéK-MÅ°vet állí­tani. A Fotógaléria 1981-es, még egyetlen évig sem tartó története a magyar művészet, a magyar fotótörténet megörökí­tésre, megőrzésre méltó szegmense. Fontos adalék annak megértéséhez is, hogy a közelmúlt kortárs fotóművészetét milyen helyszí­nek és csoportosulások alakí­tották.
A kiállí­táson bemutatjuk az egykor kiállí­tott eredeti művek egy részét, illetve dokumentumok, interjúk, helyszí­ni felvételek segí­tségével megidézzük a helyszí­nt és a kort.

Kurátor: Kincses Károly

 

A kiállí­tás 2017. november 9-én nyí­lik és január 14-ig tekinthető meg a Műcsarnokban.

 

Share.

About Author

Admin