Bőrödön viseled – Társadalmi konstrukciók vizuális kódjai kiállí­tás

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Oltai Kata kurátor rendezésében a kiállí­tás azt a kérdéskört járja végig, hogyan épí­tjük fel egyéniségünket, melyet kifelé mutatunk környezetünknek, mit jelentenek a kényszerí­tő vagy szabadon választott társadalmi szerepek, egyáltalán léteznek-e ezek és a nekik megfeleltetett jelzőrendszerek.

Társadalmiságunk egyik legfontosabb összetevője, hogy a körülöttünk lévő jelenségeket, a világban zajló folyamatokat, saját cselekvéseinket – és az azokhoz segí­tségül hí­vott kellékeket – jelentéssel ruházzuk fel. Ezek, az emberi közösségek által vont szabályok társadalmi normákként definiálódnak, olyan konstrukciókká, melyekhez igazí­thatjuk viselkedésünket és megjelenésünket. Ezen előre megadott sémák közül választhat az egyén: az értelmezés maga a sémák közüli választás, és felhasználás. Az identitás társadalmi és politikai konstrukciók terepeként nem statikusan meghatározott, hanem folyamatosan mozgásban lévő és változó konstrukció. Műveletek, választások, technológiák terméke, mely operál egyrészt a biológiai-fizikai-testi énnel, másrészt az én tudatával (self).A Bőrödön viseled. Társadalmi konstrukciók vizuális kódjai cí­mű kiállí­tás azt a kérdéskört járja végig, hogyan épí­tjük fel az egyéniségünket, melyet kifelé mutatunk környezetünknek; mit jelentenek a kényszerí­tő vagy szabadon választott társadalmi szerepek és a nekik megfeleltetett jelzőrendszerek; a testhatárok eltolása vagy kiterjesztése; a test, mint médium üzenetjellege. Hogyan épül fel kulturális identitásunk, hovatartozásunk, milyen jelentéssel ruház fel a többségi társadalom vagy egy szubkultúra bizonyos ruhadarabokat, teststilizálást, kellékeket. Hogyan teremt “egyenruhákat” meghatározott társadalmi rí­tusokhoz, melyek később eszközül szolgálnak az adott gyakorlat kritikájaként. A testtel, a genderrezsimmel, az intézményesült szerepleosztásokkal, közmegegyezéssel és divatokkal, szubkultúrákkal vagy tekintéllyel kapcsolatos konstrukciók történetiségét vizsgálja, azok változékonyságát, kikezdését, vagy éppen kiszolgálását a hazai vizuális kultúrában.

A fogyasztói kultúra kialakulásával olyan ideológiai és kulturális változások zajlottak le itthon is, melynek során az identitás és az énnel kapcsolatos műveletek radikális fordulatot vettek. Nemcsak bonyolult külső és belső folyamat zajlott, melyben a performativitás, a cserélgethetőség és az árucikk jelleg felerősödött, hanem jelenleg is zajlik, a 2010-es évek közepén, a konstrukciók újragyártása, a normativitás újradefiniálása.

A kiállí­tás a közelmúlt, a Magyarországon nem sokkal a rendszerváltás előtt megindult gazdasági és társadalmi változások kezdetétől von í­vet és vizsgálja az identitás és az azt meghatározó hatalmi struktúrák viszonyát, egymás mellett bemutatva a képzőművészeti fotográfia és riportfotó rokon érdeklődésű alkotóinak munkáit.

Oltai Kata művészettörténész, a kiállí­tás kurátora

A kiállí­tás megtekinthető:
2014. szeptember 30. – november 2. között

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
1065 Budapest, Nagymező utca 8.

Tel.: (+36) 1 413 1310
Fax: (+36) 1 321 6410

Alkotók:
Arató Alí­z, Bánkuti András, Barakonyi Szabolcs, Cseke Csilla, Csontó Lajos, Dér András és Hartai László, Eperjesi ígnes, Fabricius Anna, Fátyol Viola, Gáldi Vinkó Andrea, Gerber Pál, Gerhes Gábor, Gőbölyös Luca, Hajdú D. András, Király Tamás, Kenguru, Koronczi Endre, Kurucz írpád, Mitro Lilla, Nagy Kriszta x-T, Pintér Márta, Szabó Benke Róbert, Szent-Iványi Réka, Szombat éva, Technica Schweiz, Ujj Zsuzsi, Urbán Tamás, Várnagy Tibor, Velledits éva, Vékony Dorottya – Farkas Júlia, Vinkler Zsuzsi, Zana Krisztián

Share.

About Author

Admin