Hogyan készí­tsünk réskamerás képeket?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Egy videofelvételre alkalmas fényképezőgéppel és némi utómunkával speciális felszerelés nélkül is készí­thetünk réskamerás felvételeket. Cikkünkben lépésről lépésre bemutatjuk a munkafolyamatot. Az alábbi í­rás a Digitális Fotó Magazin 2013. októberi számában jelent meg.

A réskamerás fotózás (slit-scan) nem új dolog, ismereteink szerint először Stanley Kubrick alkalmazta 2011 Å°rodüsszeia cí­mű filmjében, 1968-ban. Az eljárás lényege, hogy nem egy adott területen (filmkocka, képszenzor), hanem egy vonal mentén rögzí­tünk valamilyen időben változó látványt. Az időbeli változás azt jelenti, hogy a téma, a rés vagy a kamera, esetleg mind a három elmozdul egymáshoz képest. A vonal mentén látható látvány időbeli lefolyását valamilyen módon folyamatosan rögzí­tjük. A keletkező képek sajátossága, hogy a hagyományos fotóval szemben nemcsak egy időpillanatot rögzí­tenek, hanem az időbeli változást is. (Az eljárást például atlétikai versenyeken célfotókamerákban is használják.) Az alkalmazott technikától függően az eredmény a valóság valamilyen torzí­tott formájú, időtengely mentén történő leképzése lesz. A 2013. októberi lapszámunkban közölt, Magyar ídám által készí­tett különleges fotográfiák sok olvasónkat inspirálhatják a réskamerás képkészí­tés kipróbálására, cikkünkben ehhez nyújtunk segí­tséget.

.” href=”galeria.php?cid=89″>

Képkészí­tés rögzí­tett réskamerával
Egy réskamerával számtalan módon készí­thető kép, mi most egy fix rés előtt elvonuló mozgó motí­vumok rögzí­tésével próbálkozunk meg. Magyar ídám olyan kamerákat használt, amelyekben csak egyetlen pixeloszlop található, ezzel készí­tett folyamatosan egyetlen pixel szélességű, de több ezer pixel magasságú képeket, majd a pixeloszlopokat egymás mellé helyezte. így kapta a különleges képeket, amelyeken a ví­zszintes tengely nemcsak sí­kbeli, hanem időbeli kiterjedést is érzékeltet. A rés előtt elhaladó motí­vumok „felszkennelték” magukat a képre, az álló motí­vumok minden pixeloszlopon egyformán jelentek meg, í­gy az időtengely mentén folytonos vonalaknak látszódtak. Magyar ídám maga épí­tette fényképezőgépeit, sí­kágyas szkenner és ipari vonalszenzoros kamera felhasználásával, mi viszont most speciális eszközök nélkül készí­tünk hasonlókat, persze jókora kompromisszumokkal. Első lépésként egy videofelvételre lesz szükségünk, amelynek képkockáit egyedi képekké alakí­tjuk, végül minden egyes képből kivágunk egy kijelölt pixeloszlopot, amelyeket egy új képen szépen sorjában egymás mellé helyezünk. így gyakorlatilag minden egyes képkockából csak egyetlen pixeloszlopot használtunk. Kész képünk a kiválasztott pixeloszlop mögötti időbeli történéseket fogja rögzí­teni.

A téma kiválasztása és a videofelvétel
A fényképezőgépek általában 25 vagy 30 kép/s-os képismétléssel képesek videót rögzí­teni, ami nagyon behatárolja mozgásterünket. A 25 kép/s-os képismétlés azt jelenti, hogy egy olyan motí­vum, amely három másodperc alatt halad át a képkocka egy pontja előtt 3×25, azaz 75 képpont szélességű lesz a kész felvételen, azaz ví­zszintes kiterjedése minimális lesz. Egy, a fényképezőgépünkhöz közel elhaladó gyalogos vagy autós látványként értékelhetetlen lesz. így célszerű minél lassabban haladó motí­vumokat keresni, távolabb lévő, lassan sétáló embert, éppen csak guruló kerékpárost, árral szemben haladó folyami hajót. (A gyorsabban haladó témák megfelelően részletes rögzí­téséhez több száz kép/s-os képismétlésre lenne szükség. Vannak olyan fényképezőgépek, amelyekkel csökkentett felbontással 60, 120 vagy akár még ennél is nagyobb képismétlés is elérhető, ezekkel hatékonyabban kí­sérletezhetünk!) Végső képünk magassága meg fog egyezni a videofelvétel függőleges felbontásával. Ha nagyobb magasságú képet szeretnénk, akkor készí­tsünk bátran függőleges géptartású videót, a képkockákat később tetszőlegesen lehet forgatni. íllí­tsuk gépünket stabil állványra, ha van, állí­tsunk be manuális expozí­cióvezérlést. Indí­tsuk el a videofelvételt. 25 kép/s-os képrögzí­tés esetén minden egyes másodperc elteltével 25 pixellel szélesedik slit-scan a képünk, azaz egy perc alatt 1500 pixel széles lesz a fotónk. érdemes nagyjából egy-két perces felvételekkel kezdeni a kí­sérletezgetést.

A teljes cikk itt érhető el!

Share.

About Author

Admin