Csináld magad – Szabályozható ND szűrő egyszerűen

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Két polarizációs szűrő felhasználásával könnyen készí­thetünk szabályozható denzitású szürke szűrőt, megnyitva az utat a nagyon hosszú expozí­ciós idős fotózáshoz.

Gyakran előfordul, hogy több másodperces vagy hosszabb megvilágí­tási idővel szeretnénk felvételeket készí­teni. Ilyen eset lehet, ha egy ví­zesés vagy egy patak vizét fátyolosan, elmosódottan kí­vánjuk megjelení­teni. Ha elég erős a megvilágí­tás, akkor még a választható legkisebb rekesznyí­lás is kevésnek bizonyulhat a megfelelő hosszúságú megvilágí­tási idő eléréséhez. Ilyenkor egy polárszűrő „mellékhatása”, az 1-1,5-szörös fényértéknyi fényelnyelés is kevés a cél eléréséhez, í­gy célszerű különböző denzitású (fényelnyelésű), semlegesen szürke szűrőket használni a fény csökkentésére. A piacon a kétszeres fényelnyelésű szűrőtől egészen az ezerszeresig mindenféle kapható. Néhány különböző denzitású darabbal minden hosszú megvilágí­tást igénylő feladat megoldható, de jól jöhet egy változtatható denzitású szűrő is.

 

.” href=”galeria.php?cid=118″>

A lineáris és a cirkuláris szűrők
Régről ismert, hogy ha két lineáris polárszűrőt egymás elé illesztünk, akkor azok egymáshoz viszonyí­tott elforgatásával fokozatmentesen szabályozható szürke szűrőt kapunk.
Ez a megoldás azonban lineáris polárszűrőkkel a mai modern fényképezőgépek esetében nem alkalmazható, mert a bennük lévő fénymérő- és autofókusz-rendszerek segédtükrei szintén polarizálják a fényt, í­gy ha már polarizált fény jut rájuk, meghamisí­thatják a mérést. A gépek mérőrendszerei polarizálatlan fényre vannak hitelesí­tve. Ezért manapság szinte kizárólag csak cirkuláris polárszűrőt használunk. Ha két ilyen cirkuláris polárszűrőt egymás előtt elforgatunk, gyakorlatilag nem változik a fényelnyelés, nem úgy, mint a lineáris polárszűrők esetében. Miért? Miben különbözik a két szűrőtí­pus egymástól? (Itt most mellőzzük a polárszűrők általános használatára vonatkozó tudnivalókat.) A lineáris polárszűrő polarizálja a rajta keresztülhaladó fényt. A cirkuláris polárszűrő szintén í­gy viselkedik, de az objektí­v felé eső hátsó felületét depolarizáló réteggel vonják be, ami a szűrő által polarizált fényt ismét „összekeveri”, depolarizálja, í­gy a már ismét nem poláros fénnyel helyesen működnek a gép mérőrendszerei. Ha két cirkuláris polárszűrőt azonos pozí­cióban egymás elé teszünk, akkor az első szűrő a megszokott módon működik, a második viszont már csak depolarizált fényt „lát”, í­gy a 2-3-szoros (1-1,5 fényértéknyi) fényerőcsökkenésen kí­vül elvben nincs más hatásuk.

Teljes cikk itt!

Share.

About Author

Admin