Csináld magad! – Régi fényképezőgépből infrakamera

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ha egy olcsó kompakt fényképezőgép meghibásodik, sok esetben már nem éri meg rákölteni, de előfordul, hogy valamennyire még í­gy is használható marad. Előfordul, hogy régi, jól működő gépünk sem kell már senkinek. Alakí­tsuk át infrakamerává!

Az olcsó kompakt fényképezőgépek nagyjából vásárlásukkor kerülnek annyiba, mint amennyiért tetszőleges hibájukat egy szakszerviz kijaví­tja. Ha lejárt a jótállás, a legtöbb esetben a javí­tás árából egy új, modernebb modell vásárolható, pedig lehet, hogy csak egy apró hibáról van szó. Sok esetben úgy hibásodik meg a fényképezőgép, hogy valamennyire még használható vagy házilagosan javí­tható marad, de eredeti funkcióját már nem képes ellátni. Ilyenkor a szemétbe dobása helyett készí­tsük elő a szerszámainkat, és csináljunk a gépünkkel valami érdekeset! Persze egy jól működő fényképezőgéppel is elvégezhető az átalakí­tás, de vegyük számba, hogy ha valamit elrontunk, akkor már tényleg dobhatjuk a szemétbe (azaz az informatikai hulladékot gyűjtő konténerbe) egykori kameránkat.

.” href=”galeria.php?cid=98″>

Cikkünkben egy olyan fényképezőgép átalakí­tását mutatjuk be, amelynek képén egyszer csak hibás pixelsorok jelentek meg. Napi használatra í­gy már nem alkalmas, de egy Photoshop-trükk segí­tségével képeiből jól használható, bár feleakkora felbontású fotók nyerhetők, í­gy szinte kí­nálta magát egy kis átalakí­tásra. A művelet végére infravörös fényképezőgép lett belőle. Keretes í­rásunkban további tippeket adunk, hogy a különböző hibák esetén milyen irányú átalakí­tásokkal érdemes próbálkozni.

.” href=”galeria.php?cid=98″>

FigyelmeztetésCsak akkor álljon neki otthon fényképezőgépe szétszerelésének, ha úgy érzi, hogy nem kár érte. Előfordulhat, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére a szerelés során a fényképezőgép végzetesen meghibásodik. Ilyen esetben sem a fényképezőgép gyártója, sem a Digitális Fotó Magazin nem tehető felelőssé a károkért. A fényképezőgépekbe épí­tett vaku nagy feszültséggel működik, ami áramütést okozhat. Ez akkor is megtörténhet, ha az elemeket már eltávolí­totta. Soha ne érintse meg a vaku fémből lévő alkatrészeit, vezetékeit, különös tekintettel az energiát tároló kondenzátorra és annak kivezetéseire. Ha nem biztos a dolgában, keressen inkább egy műszerész szakembert, aki segí­tségére lesz a szereléskor.

Az infravörös képkészí­tésHa fényképezőgépünk képes valamilyen kép készí­tésére, akkor egy lehetséges átalakí­tási irány az infravörös kamerává való átépí­tés. A fényképezőgépek képérzékelői alapvetően a közeli infravörös hullámhossztartományra is érzékenyek, de mivel mi a fotókon normális esetben csak a fény látható hullámhossztartományára vagyunk kí­váncsiak, a szenzor elé helyezett aluláteresztő szűrővel kirekesztik az infrasugarakat. Ha ezt a szűrőt eltávolí­tjuk, érdekes képhatásokat kaphatunk. Persze ehhez szükség lesz egy másik szűrőre is, amely pont a látható sugarakat rekeszti ki, í­gy végeredményben csak a közeli infravörös tartomány jut a szenzorra.
Az ábrán jól látható, hogy maga a szenzor akár 1000 nm-es hullámhosszig is érzékeny lehet az infravörös tartományra (folytonos vonal), csak a most eltávolí­tandó szűrő (szaggatott vonal) rekeszti ezt ki a képalkotásból. Egy általános infravörös felvételi szűrő nagyjából 750 nm-től kezdve enged át (pontozott vonal). Ez utóbbit az objektí­v elé kell majd helyeznünk. Ha nem akarunk elsőre igen drága speciális infravörös filtert vásárolni, megteszi egy nagyon erős vörös szűrő is, amelyhez fotóbörzén vagy bizományiban akár pár száz forintért is hozzájuthatunk. Ez persze átenged valamennyit a látható fényből is, nem ad olyan jó eredményt, mint az infraszűrő, de elegendő ahhoz, hogy kipróbáljuk a fotográfiának ezt a különleges ágát, és olyan fényképeket készí­tsünk, amelyeket rendes felszerelésünkkel aligha készí­thetnénk el.

.” href=”galeria.php?cid=98″>
.” href=”galeria.php?cid=98″>
.” href=”galeria.php?cid=98″>
.” href=”galeria.php?cid=98″>
.” href=”galeria.php?cid=98″>
.” href=”galeria.php?cid=98″>

Az aluláteresztő szűrő eltávolí­tása
Első lépésként vegyük ki az elemeket és a memóriakártyát, keressük meg és csavarjuk ki a burkolat csavarjait (1. kép). A burkolat általában két vagy három részletben eltávolí­tható, de gyakran előfordul, hogy csak az egyik fél eltávolí­tása után férünk hozzá a másik fél csavarjaihoz. A képernyőt érdemes azonnal eltávolí­tani, nehogy megsértsük a szerelés során (2. kép). A képernyő szalagkábelének csatlakozója általában vagy a szorí­tóelem felhajtásával vagy kétoldalt való kihúzásával nyitható, utána már kihúzható belőle a szalagkábel. A gépben általában több ilyen csatlakozót is találunk, nyissuk fel őket óvatosan, hogy az egyes részegységeket elválaszthassuk egymástól. A fényképezőgép objektí­vje és maga a képszenzor a legtöbb esetben közös egységbe van épí­tve, amely egyben távolí­tható el. Keressük meg azokat a csavarokat, amelyek ezt az egységet tartják, és csavarjuk ki mind (3. kép). Előfordulhat, hogy az egység eltávolí­tásához előbb mást, például a vakut is ki kell szerelni, itt vigyázzunk az áramütés veszélyére. Lehetséges, hogy forrasztópákát is használni kell egyes vezetékek, csatlakozások szétbontásához. Ilyenkor í­rjuk fel, mit honnan forrasztottunk le, vagy fényképezzük le az eredeti állapotot. íltalában a szenzor és az objektí­vszerkezet is egy hajlékony szalagkábellel csatlakozik a fényképezőgép többi részéhez, ha ezt (ezeket) is kioldottuk, kiemelhetjük a szenzor-objektí­v egységet. A szenzor és a hozzá tartozó áramköri fólia általában három csavar kicsavarása után távolí­tható el az objektí­v hátuljáról (4. kép). Innentől kezdve ügyeljünk a szennyeződésekre, ujjlenyomatokra, ugyanis a szenzorra vagy az objektí­v belsejébe kerülő kosz a későbbiekben jelentősen megkeserí­theti az életünket (5. kép). Az aluláteresztő szűrő legtöbbször a szenzor felületére van ragasztva egy vékony ragasztógyűrűvel, de előfordulhat, hogy az objektí­vegység hátuljában találunk rá. Ezt egy csipesszel távolí­tsuk el, ügyelve arra, nehogy megsértsük a szenzor vagy a lencsék felületét (6. kép). Ha van, használjunk műanyag csipeszt. A szűrő vastagsága bele van kalkulálva a fényképezőgép optikai rendszerébe, í­gy a tökéletes eredmény érdekében egy ugyanolyan vastag optikai üveglappal kellene azt helyettesí­tenünk, de ettől most nyugodtan eltekinthetünk. Most már csak fordí­tott sorrendben össze kell rakni fényképezőgépünket. íœgyeljünk arra, hogy a szalagkábeleket teljesen toljuk vissza a csatlakozókba! Ha komplett munkát akarunk végezni, akkor ragasszunk kartonpapí­rból egy tartógyűrűt a fényképezőgép objektí­vje köré, amelyhez majd a szűrőt rögzí­thetjük. Ennek hiányában mindig az objektí­v elé kell fogni azt (7. kép).

 

.” href=”galeria.php?cid=98″>

 

.” href=”galeria.php?cid=98″>
.” href=”galeria.php?cid=98″>

 

 

A teljes cikk elérhető a Laptapíron!

Share.

About Author

Admin