Csináld magad! – Lágy rajzú portréobjektí­v

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ha igazán szép lágyí­tott portrékat szeretnénk készí­teni, a képszerkesztő programok képlágyí­tás-funkciói helyett érdemes kipróbálni egy valódi lágy rajzú objektí­vet is. Ilyet azonban magunk is készí­thetünk.

.” href=”galeria.php?cid=125″>

Elméletileg minden fényképező-objektí­v helyettesí­thető egy darab gyűjtőlencsével, egy közönséges nagyí­tó segí­tségével ki is próbálható, hogy rajzolja ki a lencse egy fehér papí­rlapra például a környező házak körvonalát. Az objektí­vekbe azonban számtalan lencsét épí­tenek be, többek közt azért, hogy korrigálják a felmerülő képhibákat, amelyek egyetlen lencse alkalmazásakor óhatatlanul fellépnek. Most azonban pontosan ezek a képhibák teszik lehetővé, hogy lágy képet készí­thessünk. Az egylencsés objektí­v lágy, számtalan lencsehibával tarkí­tott képe egyedi, képszerkesztő programokkal szinte visszaadhatatlan hangulatot ad a fotóinknak. Persze nem kapunk olyan képminőséget és használhatóságot, mint a valódi lágy rajzú objektí­veknél, de nem is ez a cél.

A Helios-44
Kiindulási alapként a szovjet fotóipar egy nagy tömegben gyártott termékét, az 58 mm gyújtótávolságú, f/2-es fényerejű Helios-44 alapobjektí­vet használjuk, amely amellett, hogy olcsó, igazán egyszerűen is szerelhető. ítalakí­tásáról, felhasználásáról az interneten is számos leí­rás olvasható. Ez volt szinte az összes Zenit fényképezőgép alapobjektí­vje, számos manuális és automata rekeszvezérlésű kivitelben készült az 1960-as évektől egészen az 1990-es évekig, M42-menetes csatlakozás mellett Pentax K bajonettel is. A K bajonettes modelleket a pentaxos felhasználók közvetlenül csatlakoztathatják gépükre, Canon, Nikon stb. gépeket használók egy M42-es adapter beszerzésével tehetik ezt meg. Az objektí­v optikai felépí­tése egyébként a jól bevált Carl Zeiss Biotar-konstrukcióján alapul, amely a két egyedül álló lencse között elhelyezkedő két összetett lencsecsoportjának és szimmetrikus felépí­tésének köszönhetően hatékonyan csökkenti a lencsehibákat. A konstrukciót a mai napig használják, olyan objektí­vek alapulnak rajta, mint például a Canon és a Nikon f/1,8 fényerejű 50 mm-es alapobjektí­vjei.
A felső ábrán látható lencsékből és csoportokból most csak a körülbelül 85 mm gyújtótávolságú frontlencsét hagyjuk meg (középső ábra), ez lesz objektí­vünk egyetlen eleme. A rekeszszerkezet változatlan marad, ezzel az áthaladó fénymennyiség mellett a képminőséget is drasztikusan tudjuk változtatni. A lencse gyújtótávolságából és a rekesz legnagyobb átmérőjéből (kb. 19 mm) kiszámí­tható, hogy a kapott objektí­v kb. f/4,5 fényerejű lesz. A Helios-44-esből nagyon sok készült, í­gy ha nem találunk környezetünkben egy alkalmas példányt, fotóbizományiban vagy aukciós oldalakon néhány ezer forintért beszerezhetjük, nem kár érte, ha szétbontjuk, átalakí­tjuk.

 

.” href=”galeria.php?cid=125″>
.” href=”galeria.php?cid=125″>
.” href=”galeria.php?cid=125″>
.” href=”galeria.php?cid=125″>
.” href=”galeria.php?cid=125″>
.” href=”galeria.php?cid=125″>
.” href=”galeria.php?cid=125″>
.” href=”galeria.php?cid=125″>

Figyelmeztetés
Az átalakí­tás után nem biztos, hogy vissza tudjuk állí­tani a kiindulási állapotot. Az objektí­vbe ugyan visszaszerelhetők az eltávolí­tott lencsecsoportok, de speciális műszerezettség hí­ján nem fogjuk tudni újrakalibrálni objektí­vünket, amely bár működőképes marad, lehet, hogy nem fogja eredeti képminőségét nyújtani. A házi körülmények közötti szerelés és a nem megfelelő szerszámok használata karcokat okozhat az objektí­v alkatrészein, és szerszámainkat is károsí­thatja. Az átalakí­tást ezért mindenki csak saját felelősségére végezze el, az esetlegesen okozott károkért a Digitális Fotó Magazin nem tehető felelőssé.

Az átalakí­tás
A szereléshez némi kézügyességen kí­vül egy műszerész csavarhúzókészlet, csipesz, kisméreű csőrös fogó, esetleg olló szükséges. A lencsék tisztí­tásához célszerű beszerezni egy mikroszálas törlőkendőt és egy kis tiszta alkoholt. Első lépésként az objektí­v elején található feliratos gyűrűt kell kicsavarnunk. A két egymással szemben elhelyezkedő furatba speciális szerszámot kellene illesztenünk, ennek hí­ján egy hegyesebb végű csőrős fogóval, vagy végső esetben egy olló két hegyével csavarhatjuk azt ki (1. kép). Az objektí­v gyűrűinek kicsavarására használhatjuk még a tolómérő belső mérőpofáinak hegyét is, talán ez a legkényelmesebb helyettesí­tő eszköz. Azt javaslom azonban, hogy rendes tolómérőnket ne tegyük tönkre ilyen módon, inkább vásároljunk egy manapság már olcsón beszerezhető távol-keleti darabot, azt használjuk ilyen célra, nem lesz kár érte. Távolí­tsuk el a gyűrű alatt található burkolati elemet is a három csavar kicsavarásával, ügyeljünk rá, hogy ne vesszenek el a csavarok (2. kép). A frontlencse körül (belül) egy menetes gyűrűt találunk, következő lépésként ezt kell eltávolí­tanunk. Célszerszám hí­ján illesszünk a gyűrű egyik vájatába csavarhúzót, és próbáljuk vele óvatosan nyitó irányba elforgatni azt. Ha szerencsénk van, a gyűrű megmozdul (3. kép). Ha nem, próbáljunk mindkét vájatba egy-egy csavarhúzót illeszteni, amelyeket középen összefogunk, és í­gy elforgatni a gyűrűt, de vigyázzunk, hogy meg ne sértsük a lencsét. Megpróbálkozhatunk itt is a tolómérő használatával. Ha ezt a gyűrűt is eltávolí­tottuk, fordí­tsuk óvatosan a törlőkendő fölött fejjel lefelé az objektí­vet, ki kell esni belőle a frontlencsének, egy távtartógyűrűnek és egy összeragasztott lencsecsoportnak (4. kép). Az összeszerelés előtt az alkohol és a mikroszálas kendő segí­tségével tisztí­tsuk meg a frontlencsét, ehhez ne nyúljunk többet kézzel (5. kép). Helyezzük vissza a távtartót az objektí­v belsejébe (be kell csúsznia eredeti helyére), majd rakjuk vissza a frontlencsét. A ragasztott lencsecsoport kimarad. Csavarjuk vissza a frontlencse rögzí­téséért felelős gyűrűt. Ha lötyög a lencse, szereljük újra szét, és helyezzünk valamilyen plusz távtartót a gyári távtartó alá. Példánkban egy kör alakúra hajlí­tott gemkapocsra hárult ez a feladat (6. kép). Ha biztosan rögzí­tettük a lencsét, még ne szereljük össze jobban az objektí­v elejét! Következő lépésként távolí­tsuk el az objektí­v teljes hátsó lencsecsoportját (7. kép). Hátul a külső gyűrű kicsavarása után egyben emelhetjük ki az egész egységet, amely egy ragasztott csoportot és egy önálló lencsét tartalmaz. Erre sincs már szükségünk. A lényegi résszel készen is lennénk, de hátravan még a beállí­tás.

A teljes cikk itt olvasható!

Share.

About Author

Admin