Gera Mihály – Vándorbolt cí­mű könyvének bemutatója

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

2015. október 29., csütörtök 17:00 órakor a Mai Manó Ház napfényműtermében tartják Gera Mihály Vándorbolt cí­mű könyvének bemutatóját, amelyben novellák és más í­rások találhatók.

Résztvevők:
Torda István szerkesztő beszél a könyvről
Nádai Ferenc tervező beszél a könyv készí­téséről
A kötetből felolvas: Darnay László

A kötet a K.u.K. Kiadó gondozásában jelenik meg, és a helyszí­nen megvásárolható.

„Szüleim kétkezi munkások voltak; első szellemi foglalkozású vagyok a családban. Hatéves koromban megtanultam olvasni, azóta minden lényeges kérdésre a könyvekben keresem a választ. így sokszor tévedtem zsákutcába. Erre a legsúlyosabb példa: olvasmányélményeim hatására lettem újságí­ró. Amikor 1957-ben fölmondtak a forradalom alatt megjelent í­rásaim miatt, már tudtam: valamit félreértettem. Rövid ideig vásározó kiskereskedő voltam, ám ahhoz nem értvén, megbuktam.” Az ennek az időszaknak köszönhető novellaciklus adja e kötet gerincét, amely szépí­rói oldaláról mutatja be a szakí­ró-szerkesztő-tanár Gera Mihályt.

A programon való részvétel ingyenes.
További információ:
pal.pentelenyi@maimano.hu
+36 1 473-2667

Gera Mihály (1931-2014) Budapesten született. 1954-57-ben a Ludas Matyi munkatársa, 1965-től az idegen nyelvű Magyar Szemle tördelőszerkesztője, majd olvasószerkesztője, 1987-től az íšj Tükör, 1990-től a Szí­nházi élet olvasószerkesztője, 1992-93-ban a Playboy magyar kiadásának vezető szerkesztője, 1994-96-ban a Pelikán Kiadó, 1997-2003-ban az Interart Stúdió Kft., 2004-től a Folpress Kiadó főszerkesztője. 1975-től a Fotóművészet szerkesztője, 1989-91-ben a Fotó felelős szerkesztője. 1985-89 a Fotóművészeti Galéria, 2000-2003-ban a Magyar Fotográfusok Háza művészeti vezetője, 1982-től tí­z évig a Nagybaracskai Fotográfiai alkotótelep művészeti tanácsadója. 1992-97-ben a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke. 1972-től jelentek meg főleg a kortárs magyar fotográfiával foglalkozó í­rásai. Számos fotókiállí­tást szerevezett-szerkesztett. Fotóriporterek több nemzedékét taní­totta a Bálint György íšjságí­ró Akadémián.
Táncsics Mihály-dí­jjal 2009-ben, Aranytoll-dí­jjal és Balogh Rudolf-dí­jjal 2013-ban tüntették ki. Munkásságát emellett a Magyar Köztársasági érdemrend Kiskeresztjével és Budapestért-dí­jjal is elismerték.

1994-től kezdődően közel száz kortárs fotográfiai album szerkesztése (és részben megjelentetése) fűződik Gera Mihály nevéhez. Egyedi fényképekről különféle képes lapokban megjelent í­rásait a Százszorkép – Az én fotógalériám cí­mű kötetbe válogatta (Interart Stúdió); 1972 és 2008 között a fotográfiával kapcsolatos í­rásai (naplófeljegyzései alapján lehetővé vált saját kommentárjaival) Mi a fénykép? – Amit harminchat év alatt megtanultam róla cí­mmel jelentek meg két kötetben (Folpress Kiadó, 2008).

 

Share.

About Author

Admin