Bátorfi Andrea – “EngenderMe” kiállí­tás

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Az “EngenderMe” Bátorfi Andrea legújabb absztrakt fotóművészeti sorozata, amelyet a svájci Alpokban készí­tett ví­zesések, folyók és sziklák többszörös expozí­ciójú (rétegű) fotografálásával.

E sorozatában a művész látszólag kibékí­thetetlen ellentétekre koncentrál: ví­z és szikla, születés és hanyatlás, női és férfi energiák első ránézésre összeegyeztethetetlen minőségeire. A művész azonban ezeket az ősi poláris ellentéteket egybesimí­tja, összeolvasztja különleges, sokszoros rétegekkel dolgozó absztrakt technikájával és az élet ellentéteinek kibékí­tésére törekvő spirituális megközelí­tésén keresztül.

A kiállí­tás helyszí­ne és ideje: Csillaghegy-békásmegyeri Evangelikus Egyházközség temploma
1038 Budapest, Mező utca 12.
2015. szeptember 20. – 2015. november 30.
Megnyitó: 2015. szeptember 20. 14 órától
A megnyitón énekel: Rajk Judit operaénekes

Az “EngenderMe” a művész első kiállí­tása Magyarországon, amit a Svájcban készí­tett sorozatai közül mutat be. Egyszersmind egy mélységes és megindí­tó személyes vallomás az újrakezdés és a lelki újjászületés tapasztalatáról.

Bátorfi az elmúlt években Svájcban dolgozott és élt, ahol elbűvölte az Alpok égbenyúló szikláinak a látványa, és a dübörgő, hatalmas ví­zesések energiája. Többrétegű, komplex fotóin és videómunkáiban a svájci folyók és ví­zesések lenyűgöző természeti erőit szublimálja misztikus, absztrakt tájképekké, mintha a természeti erők a belső, lelki erők láthatóvá tett megfelelései lennének. Dr. Matthias Frehner, a Kunstmuseum Bern igazgatója Bátorfi 2013-as berni kiállí­tásmegnyitóján állí­totta, hogy nem ismer más kortársművészeti munkát, amely komplex fotográfiai kozmoszában összehasonlí­tható lenne Bátorfi alkotásaival.
A bemutatásra kerülő új sorozatban Bátorfi az eleve többrétegű, sejtelmes fotóit poliptichonokba (több képből összeállí­tott együttes) rendezi, amelyekben a képek párbeszéde végtelen asszociációs lehetőségeket enged meg, kitágí­tva a képek értelmezését kozmikus távlatokba. íšj univerzumok születésének, megformálódásának lehetünk szemtanúi, energiák örvénylenek, szinte a teremtés kohójában érezzük magunkat.

Az “EngenderMe” kollekció 2015 májusában került először bemutatásra Bernben, s egy kiállí­tássorozat második állomásaként érkezik Budapestre.

Bátorfi Bill Viola videó művészt nevezi meg legfőbb példaképeként és inspirálójaként a kortárs művészetben. Viola a világ érzékelését és a műalkotások létrehozását az önismerethez vezető egyik legfontosabb útnak tekinti. Munkáiban az emberi lét esszenciális kérdéseit boncolgatja – élet és halál, öröklét versus elmúlás, öntudat és a tudat beolvadása egy nagyobb egészbe – a lét spirituális dimenzióira nyí­ltan rámutatva, miközben legfőképpen a keresztény miszticizmusra és a zen buddhizmusra hivatkozik. Bátorfi természeti erőket transzformáló, monumentális fotó poliptichonjait és videóit szemlélve a néző szintúgy saját létének keletkezés és elmúlás oldalaival, az egy emberi életen belül is állandóan ismétlődő lét-ciklusokkal szembesül.

Ví­z és szikla – ez a két meghatározó elem Bátorfi legújabb munkájában. A két elem ellentétes minőségének kiemelkedő szimbolikus értéke van a művész szemében: mí­g a kő erőt, férfiasságot, szilárdságot, ugyanakkor keménységet és kí­meletlenséget tételez, a ví­z rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, puhaságot, nőiséget és vitalitást szimbolizál. A Forrás cí­met viselő, 12 részből álló főmű szemlélésekor felmerül bennünk a kérdés, vajon a szikla veszi-e körbe és korlátozza a ví­z áramlását, vagy a ví­zesés, kitartó zubogásának köszönhetően vág utat a kemény sziklába.

Bátorfi Andrea tapasztalt nemzetközi kiállí­tó művész, 2011 óta rendszeresen mutatja be fotósorozatait és videóit Európában, Japánban, s legújabban az Egyesült íllamokban. A Zürich-Budapest bázisú művész munkáival Svájcban több helyen, Zürichben, Bernben és Zugban találkozhatott a svájci és nemzetközi közönség. Zürichben, az egyik legnagyobb múltú svájci templom, a Grossmünster melleti Zwingliplatzon egy nagysikerű szabadtéri videóperformanszot is bemutatott 2014 nyarán a magyar táncművésszel, Gergye Krisztiánnal együttműködve.

Hegyi Lóránd szavaival élve Bátorfi része az európai nőművészet legújabb új-romantikus mozgalmának. Ez Bátorfi esetében azt jelenti, hogy a művész a természetben fellelhehető, a romantikusok által is oly nagyra becsült fenséges lenyűgöző, egyben félelmetes látványával és érzetével dolgozik, s ezen keresztül az emberi temészetben bennrejlő veszélyes és felemelő energiák, tendenciák kettősségét mutatja fel.
A művész látásmódját és témáit nagyban befolyásolja Carl Gustav Jung mélypszichológiája iránti érdeklődése, valamint a kortárs spirituális filozófiák és a misztikus vallási tradí­ciók iránti szenvedélye.
Bátorfi minden munkája felkavaró, egyszersmind meditatí­v, amelyek összetett vizuális és érzéki élményt, s erőteljes érzelmi tapasztalatot kí­nálnak a nézőknek. Számára a fotózás és a filmkészí­tés egy meditatí­v tevékenység, amelyben a természet és önmaga rejtett mélyrétegeivel kerül kapcsolatba.

Share.

About Author

Admin